skip to Main Content

Ave Maria fra en leilighet i Marseilles

Ave Maria fra en leilighet i Marseilles

en kort lyttetekst, lengde 4.15 min.

(Trykk på trekanten om du vil lytte. Øreplugger er anbefalt)

Fra en skjerm i natten, fra et hus på Rjukan.

Kjære menneske i natten. Dette er underlig. (Foto: Randi Mossing)
Back To Top