Skip to content

BILDENTEKSTILET Fra Ragnhilds Hånd DKS Gran Lunner 12.4-13.4 / 18.4-19.4

Fra Ragnhilds Hånd
1. BILDENTEKSTILET Fra Ragnhilds Hånd DKS Gran Lunner 12.4-13.4 / 18.4-19.4
2. Bildentekstilet i Steinhuset og Glasslåven 10.4-19.4

FRA RAGNHILDS HÅND

En enakter å juge, om å samtale med Gud, om å tro at en tråd kan være en kikkert, at det er mulig å foreta tidsreiser, og om straff.

Skuespiller Randi Mossing i rollen som Ragnhild, Steinhuset på Hadeland.

Fra Ragnhilds Hånd – et bestillingsverk

Under avdukingen av Bildentekstilet juni 2021, skrev og fremførte Randi Mossing enakteren Fra Ragnhilds Hånd. Det er et bestillingsverk på oppdrag fra Stiftelsen Steinhuset. Under visningene nå for DKS, vises teaterforestillingen Fra Ragnhilds Hånd i Steinhuset.

STEINHUSET – den Kulturelle Skolesekken

Et kunstnerisk samarbeid mellom billedkunstner Inge Lauwers og scenekunstner Randi Mossing.

Visningssteder er Steinhuset og Glasslåven på Granavollen, Gran Kommune.

Den Kulturelle Skolesekken 6. trinn

Historie på en ny måte

INGE LAUWERS

Visuell kunstner Inge Lauwers har gjennomført verksted med elevene på skolene før de kommer på besøk på Steinhuset. Elevene har arbeidet med skyggeteater, historie og Bildentekstilets gåter.

Lauwers har gjennomført verksted med elevene på skolene før 6 klassingene kommer til Steinhuset. Elevene har arbeidet med historie og skyggeteater på en ny måte.

BILDENTEKSTILET 

Detalj fra Bildetenstilet, gjenskapt av Olaug Salthe. (Foto Elisabeth Jacobsen)

Bakgrunn om Bildentekstilet

Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden. Tekstilet sammen med akvarellen, ble sendt til Ole Worms i København og innlemmet i hans museum. Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart.
Av Worms beskrivelse vet vi at tekstilet målte ca 195 x 80 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv.

Bildentekstilet er i dag gjenskapt av kunstner Olaug Sathe, og teppet henger i Steinhuset på Granavollen.

Steinhuset, Glasslåven og Den Kulturelle Skolesekken

Den Kulturelle Skolesekken Hadeland og Lunner. Et kunstnerisk samarbeid mellom Steinhuset, Glasslåven, Bildentekstilet, Inge Lauwers og Randi Mossing.

Produsent Marta Tuff, Hadeland Kulturskole.

Kunstnere og utøvere: Ida Immonen, Pearla Pigao, Inge Lauwers og Randi Mossing

SKYGGETEATER SKYGGESANG TEKSTILKUNST

I det kunstneriske samarbeidet om det gjenskapte Bildentekstilet, knyttes håndverkstradisjoner, historie, vikingtid og middelalder, søm og kunsthistorie sammen i en tidsepoke over 1000 år. 6. klassene får se Bildentekstilet slik det henger på Steinhuset, men inviteres også med inn i en dialog om hva som forteller, hva som synger, og hva som finnes i en ulltråd, i et trykk og i sin egen eksistens.

 

 

Back To Top