Skip to content

Ja, frøken Nilsen – en teaterforestilling om å velge 16.10.23-20.10.23

frøken Nilsen
1. Ja, frøken Nilsen – en teaterforestilling om å velge 16.10.23-20.10.23

Ja, frøken Nilsen

En interaktiv teaterforestilling for ungdom.

16.10 – 20.10 Harestua og Lunner

SCENEKUNST, KUNSTIG INTELLIGENS OG INTERAKTIVT TEATER

Elever på ungdomsskoler på Harestua og Lunner, får i oktober besøk av lærerinne og kirkesanger Otilie Nilsen.

Ja, frøken Nilsen er en interaktiv teaterforestilling om å velge.

Teaterforestillingen, hvor elevene er invitert med til å delta, varer 45 minutter.

En interaktiv teaterforestilling for ungdom. Den Kulturelle Skolesekken 2023-2024 Foto: Pål-Marius S. Hansen

Kunstnerisk lag

Av og med skuespiller og manusforfatter Randi Mossing

Produsent Marta Tuff

Regi Ida-kristin Tovstaul

Scenografi Mari Haugerud

Kostyme Teater Ibsen

Foto Pål-Marius S. Hansen

Tilrettelegging prøveforestillinger Atrå Ungdomsskole, er elever og lærere 8. – 9. trinn. Tusen takk!

Iscenesatt skoletime anno 1925. Kulturarv og medvirkende teater.
«Ja, frøken Nilsen»
Total ro og orden hersker i lærerinne Otilie Nilsens skoletimer. Året er 1925. Det samme året finnes det
opp en ny type slave. Den kalles robot. En dag får skolen et brev fra soknepresten. I brevet spør
soknepresten om en ung mann ved navn Ambrosius kan få begynne på skolen. Ambrosius har tyveri
og vold i sin historie. Kan Ambrosius få en ny sjanse? Har Otilie Nilsen, respektert lærerinne og
kirkesanger, en straffbar handling på samvittigheten selv?

Forestillingen er en enakter i 5 scener som
ønsker publikums medvirkning.

Varighet 45 minutter. 8.-10.trinn

16.10 – 20.10 Harestua og Lunner

Les mer om forestillingene på Den Kulturelle Skolesekken høsten 2023:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=10400

Les mer om Ja, frøken Nilsen på den Kulturelle Skolesekken vinteren 2024:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=10935

 

Back To Top