skip to Main Content

«Ja, frøken Nilsen» POP-UP TEATER PÅ TVEITO FOLKESKOLE 18.6

OTILIE NILSEN

«Lærerinne og kirkesanger Otilie Nilsen ankommer Ingolfsland station tirsdag klokken 07.30 den 18ende juni. Vil være stedforæder for lærer Aak som er rammet av spanskesyken»

«Ja, frøken Nilsen». LÆRERINNE OTILIE NILSEN. Rolle og karakter, skrevet og fremført av Randi Mossing

«jeg vil ikke ha sinker i min klasse»

I år er Rjukan Ungdomsskole 100 år. I den anledning har jeg skrevet frem rollen og karakteren Otilie Nilsen. Med Luters lille katekisme i tørkledet, med spanskrøret lett synlig, møter hun ved Tveitotjernet for å undervise barn og ungdom på Tveito.

Tveito Folkeskole 1919. «Ja, frøken Nilsen». Pop-up teater og 100 års jubileum 18.6.2019

UGIFTE KVINNER BLE LÆRERINNER

Fotograf Petter Ødegaard.

Rjukan Ungdomskole står fremdeles rett i ryggen, og jeg gleder meg til å gi liv til undervisning og læring slik jeg har undersøkt at det kunne ha vært for 100 år siden.

«Ja, frøken Nilsen» er pop-up teater for ungdom, skrevet og fremført av Randi Mossing.

Back To Top