Skip to content

Takket være Thorbjørn Myhre og hans engasjement for musikk- og kulturformidling, ble Dal Kirke åstedet for ei rekke konserter. Det vakre Draumkvedet ble satt opp 4. januar 2015. Halvor Håkanes kveda det lange diktet om Olav Åsteson. Odd Nordstoga tronte på orgelet og Bjørn Kåre Odde spillte vare feletoner til 13. dag jul. Jeg fikk æren av å lese innledningen om Draumkvedet denne kalde januarkvelden i 2015.

Back To Top