Skip to content

Dette er en lydinstallasjon som bygger på opptak i verkstedet til Anne Rose Stumpf. Lydene ble satt sammen og produsert av Knut Nyheim på Kamerina Kulturverksted. Diktet tar oss med langs en strand, men vi ville undersøke hvordan enkeltlyder i et verksted langt oppe i fjellet i Telemark kunne settes sammen til et helt annet miljø. Tinn, 2013.

Back To Top