Skip to content

Ja, frøken Nilsen

En teaterforestilling for ungdom. En invitasjon til å medvirke.

«Ja, frøken Nilsen» – en teaterforestilling om å velge

Kirkesanger og lærerinne Otilie Nilsen har ikke plass til sinker i sitt liv. Orden, punktlighet og ro er bærebjelkene i hennes credo. Når Otilie må ta valg om en ung manns livsskjebne, så går det ikke helt som hun har tenkt. Hva skjer når prinsipper hun har basert sitt liv på, ikke lenger fungerer og hun må søke hjelp for å forstå hva hun bør gjøre?

Otilie Nilsen er kirkesanger og lærerinne. Skuespiller og manusforfatter Randi Mossing i rollen som Otilie Nilsen. Foto: Pål-Marius S. Hansen

 

Iscenesatt skoletime anno 1925. Kulturarv og medvirkende teater.
«Ja, frøken Nilsen»
Total ro og orden hersker i lærerinne Otilie Nilsens skoletimer. Året er 1925. Det samme året finnes det
opp en ny type slave. Den kalles robot. En dag får skolen et brev fra soknepresten. I brevet spør
soknepresten om en ung mann ved navn Ambrosius kan få begynne på skolen. Ambrosius har tyveri
og vold i sin historie. Kan Ambrosius få en ny sjanse? Har Otilie Nilsen, respektert lærerinne og
kirkesanger, en straffbar handling på samvittigheten selv?

Forestillingen er en enakter i 5 scener som
ønsker publikums medvirkning.

Varighet 45 minutter. 8.-10.trinn

16.10 – 20.10.23 Harestua og Lunner

13.11.23-16.11.23  Harestua Lunner

4.1.24-12.1.24 Gran Kommune

Medvirkning

Er genuin medvirkning og medbestemmelse mulig? Hvordan kan kunstig intelligens gjøre oss i stand til å ta gode valg?
«Ja, frøken Nilsen» kombinerer 1900-tallets teater med publikums nåtidige medvirkning.

Kulturarv

Sceneteksten, skrevet av Randi Mossing, er basert på dybdeintervju med mennesker som har levd lenge. Når handlingen i sceneteksten er lagt til 1925, så er det ikke bare med referanse til året da R.U.R og ordet robot så dagens lys, men også tenkt som en nødvendig avstand til vår egen samtid. Er det lettere å handle når perspektivene om frihet tilsynelatende ligger langt tilbake i tid?

 

Om skuespiller og manusforfatter Randi Mossing

Randi Mossing er musikk- og historieutdannet skuespiller og manusforfatter. Hun er bosatt på Rjukan og er medlem i Norsk Skuespillerforbund.
Mossing produserer og spiller forestillinger for barn, ungdom og voksne på mange typer scener. I denne produksjonen opplever publikum fortellerteater og interaktivt teater i klasserommet.

Kunstnerisk lag

Ide og manus Randi Mossing

Regi Ida-Kristin Tovstaul

Scenografi Mari Haugerud

Kostyme Teater Ibsen

Foto Pål-Marius S. Hansen

Skuespill Randi Mossing

Kulturarv og scenekunst

Forestillingen er et laboratorium som benytter kunstneriske virkemidler fra fysisk teater og har den menneskelige stemmen i sentrum. Karakteren Otilie Nilsen henter sin inspirasjon fra Ibsens rottejomfru, en lokkende og skremmende figur. Manuset om lærerinne Otilie Nilsen baserer seg på dybdeintervju med mennesker som har levd et langt liv. Slik kombinerer Ja, frøken Nilsen scenekunst, kulturarv, kunstig intelligens og interaktivt teater.

Ja, frøken Nilsen. En enakter og medvirkende teater for ungdom. Av og med Randi Mossing

Kunstig Intelligens ai

Hvordan forvalter vi friheten?
Vi har i dag tilgang til store mengder kunnskap og informasjon, både gjennom sosial interaksjon, utdannelse og kunstig intelligens. Likevel synes det utfordrende å ta gode valg for oss selv, men også for våre medmennesker og naboer.
Kunstig intelligens er teknologiske og språklige superhjerner som innehar enorme mengder informasjon og kunnskap. Hva skjer når vi spør maskinene om råd i våre livsvalg?
Er maskinene klokere enn oss? Eller er menneskets godhet og evne fremdeles større?

I året 1925 settes det opp et teaterstykke som heter R.U.R, et stykke av Karel Čapek. I forestillingen lanseres for første gang begrepet robot. Robota betyr slavearbeid på Tsjekkisk. Når Otilie Nilsen spør den store boken, den med alle vinduene uendelig, så knyttes boken og året 1925 til vår samtid. Hva slags rolle skal kunstig intelligens spille fremover? Hvor kloke er vi mennesker? Hvordan forvalter vi friheten?

Den ensrettede og medvikrning

Iscenesettelsen av en skoletime 1925 er ike tilfeldig valgt. Hvordan handler våre nåtidige elver og publikum på det ensrettede? Gjør de opprør eller forholder de seg bekreftende på Otilie Nilsens ensrettede struktur?

Den Kulturelle Skolesekken

Forestillinger Harestua, Lunner og Gran

2023-2024

 

FORESTILLINGENS FREMDRIFT

«Ja, frøken Nilsen» er en enakter og varer i 45 minutter.

Forestillingen består av 5 scener, er naturalistisk men også interaktivt teater som inviterer publikum med til å delta.

 

Produsent og oppdragsgiver for forestillingene høsten 2023, er Marta Tuff – Fagleder, Lunner Kommune.

Prøveforestillinger ved Atrå Ungdomsskole ble tilrettelagt av Alda Berg, elever og lærere ved 8. og 9. trinn.

 

Les mer på Den Kulturelle Skolesekken.

Trykk på lenka:

https://www.denkulturelleskolesekken.no/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=10400

Eller for 2024, trykk på lenka:

 

 

 

 

Back To Top