Skip to content

En fortellerstemme kan være en original regi eller rød tråd for alle typer kunstnerisk samarbeid og sceneproduksjoner. Diktet hører hjemme i små salonger, men fyller også store scener og kunstgallerier.

Fortellerkunst

Fra myrull til Unesco

Poesi

Hvorfor skrive poesi?

Performance. Foto Jarle Andersen
Performance. Foto Jarle Andersen

Små og store rom

Orda og versene, til og med pausene mellom strofene kan forstørre stemningen og klangen i et rom. Orda finner fram til lytterne på en annen måte enn sakspapirer og fagemner gjør det. Poesien er et levende alternativ til storskjermen og iPaden. Når diktet formidles til en forsamling direkte, vil det på sitt beste gi nye ord og opplevelser for sorg og glede, nytt perspektiv til det språkløse og umiddelbare.

Høytlesning

Poesien er klangen i talt skrift. Live høytlesninger er personlige, intense, og lette å huske. Fortellerkunsten og de poetiske fortellingene åpner rommet for tilhøreren, gir et godt utgangspunkt for ny dialog og ikke minst et umiddelbart alternativ til teknologi og nettkommunikasjon. Diktet kan gi billedkunsten en ekstra dimensjon, for diktet er jazzmusikk, folketone og improvisasjon.

Resitasjon

Om det er performance, høytlesning, resitasjon eller regi, så formidler jeg alltid tekstene utenat. Dette er for å gjøre formidlingen levende og fri.

Lydinstallasjon

Om ønskelig samarbeider jeg med andre kunstformer for å sette lyd, lys eller bevegelse til ordene og lesningen.

Fremføring av diktet Smeltevann ved Norsk Industriarbeidermuseum 1. mai. Foto Finn Arild Bystrøm
Fremføring av diktet Smeltevann ved Norsk Industriarbeidermuseum 1. mai. Foto Finn Arild Bystrøm
Fortellerstemme og regi, En Passant, Galleri Ramfjord. Foto: Gunnar Kopperud
Fortellerstemme og regi, En Passant, Galleri Ramfjord. Foto: Gunnar Kopperud

Hvor hører diktet hjemme?

Poesi kan brukes til alle slags mellommenneskelige markeringer; til fester, jubileer eller sammenkomster. Diktet kan gjøre selskap og feiringer mer personlige, men det kan også innlede eller avrunde konferanser og seminarer. Diktoppleseren hører hjemme i konfirmasjoner, i bryllup eller ved begravelser.

Et kortreist alternativ

Høytlesning passer i små og store rom. La lyrikken ta plass i kirkerommet, i samfunnshusene og på scenene. Diktlesning kan være forløsende ved sorg, akkurat som det kan forsterke alle slags typer følelser. Ikke minst glede og kjærlighet. Ikke minst!

Langsom tid

Målet er at vi opplever noe sammen, finner gjenklang i noe nært, erfart og kjent, lager nye rom. Dette mener jeg er nødvendig i vår tid. En tid som haster videre, som ikke dveler. God høytlesning kan gjøre tida mer langsom, nærere og ikke minst følsom. Jeg tror det trengs i vår tid som i mindre grad enn før ser hele mennesket, og ikke bare en skjerm.

Hvor plasserer diktet seg i fortellerkunsten?

Den muntlige fortellingen og spoken-word poesien er face to face. Det er litt mere blod, litt mere puls, mer personlig. I dette ligger det et mot, ikke bare for meg som skriver og oppleser, men hos tilhøreren og publikum.

Pop-up utstilling, over 100 besøkende i Trappeoppgangen på Meierigården. Foto Randi Mossing
Pop-up utstilling, over 100 besøkende i Trappeoppgangen på Meierigården. Foto Randi Mossing
«Etter regnet», Rjukanhuset. Foto Merete Løndal
«Etter regnet», Rjukanhuset. Foto Merete Løndal

Hva er spoken word poesi og performance?

Spoken-word poesien er en del av den muntlige fortellertradisjonen. Det kan være en forestilling eller en poetisk performance. Poeten eller oppleseren bruker stemmen og musikaliteten for å nå ut og fram til publikum. Noen ganger forsterkes uttrykket med musikk eller bilde. Denne typen opplesninger har klare likheter med monologen, men er også ofte forbundet med teateret og kunsten. Diktopplesningen kan være alt fra mjuk, kraftig, musikalsk og klangfull.

Back To Top