Skip to content

«Stirring the Fire: a global movement to empower women and girls ». 1. mai av fotograf Phil Borges. Fotografiene er en feiring av kvinner som har brutt barrierer i forhold til tradisjon og undertrykkelse. Historiene deres setter søkelys på situasjoner fra hele verden og hvordan de kan oppnå likestilling. De er portrettert med sine historier.

Fra årsberetningen til NIA 2013 og åpningen av Norsk Industriarbeidermuseums utstilling «Stirring the fire av Phil Borges». Les mer på side 13 i årsmeldingen her.

Back To Top